Ο Μ. Αλέξανδρος σε έργα τέχνης της Δύσης

Ο Μ. Αλέξανδρος σε έργα τέχνης της Δύσης

Συντονίστρια, Υπεύθυνη Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Αμαλία  Ηλιάδη, ΠΕ02,Φιλόλογος-Ιστορικός