Διαδραστικό παιχνίδι ρόλων με τίτλο: «Η κλοπή. Μια βυζαντινή ιστορία μυστηρίου»

Το 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων πραγματοποίησε διδακτική επίσκεψη στο Φρούριο,  στις 26-09-2014, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΥΑ 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2796/2011), όπως περιγράφεται παρακάτω:

Ημερομηνία πραγματοποίησης του μαθήματος:26/09/2014.

Ώρα αναχώρησης από τη σχολείο:09:45΄π.μ.

Ώρα άφιξης στο τόπο πραγματοποίησης:10:00΄ π.μ.

Ώρα επιστροφής στο σχολείο:11:30΄π.μ.

Μεταφορικό μέσο που  χρησιμοποιήθηκε: Πεζοπορία

Τάξη/Τμήμα/Αριθμός μαθητών: Β΄ & Γ ΄Γυμνασίου-μεικτό τμήμα με  15 μαθητές/τριες

Μάθημα (ή μαθήματα, σε περίπτωση διαθεματικής προσέγγισης στο πλαίσιο του ΔΕΠΠΣ Γυμνασίου):Ιστορία, Ψηφιακές αναπαραστάσεις, Μνημεία Βυζαντινού Πολιτισμού

Θεματική ενότητα ή θεματικές ενότητες αναλυτικού προγράμματος σε μάθημα ή μαθήματα:

Διαδραστικό παιχνίδι ρόλων με τίτλο: Η κλοπή. Μια βυζαντινή ιστορία μυστηρίου.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που  πραγματοποιήθηκαν/Μεθοδολογία/Αναμενόμενα αποτελέσματα για τους μαθητές: Διάδραση, Συνεργασία, Εμβάθυνση στην καθημερινότητα του βυζαντινού πολιτισμού και κοινωνίας.

Ονοματεπώνυμο/α εκπαιδευτικού/ων ?ειδικότητα που συνόδευσαν τους μαθητές/τριες: Ηλιάδη Αμαλία ΠΕ02-Διευθύντρια, Μαγαλιού Καλλιόπη ΠΕ19

Τόπος πραγματοποίησης του μαθήματος/Φορείς Συνεργασίας:

Φρούριο-Βυζαντινό Κάστρο Τρικάλων 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων-Διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα

 Η Διευθύντρια

 Ηλιάδη Αμαλία ΠΕ02

Εντυπώσεις του μαθητή της Γ΄τάξης Σδόγκου Ηλία από το παιχνίδι ρόλων