ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ? ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ? ΓΥΜΝΑΣΙΟY
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ? ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ENOTHTA  1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1o: 
  • Από Σελ. 176 έως Σελ.185.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2ο: 

  • Από Σελ. 186 έως Σελ.194 (εκτός από την παράγραφο για τον «μεταβολέα»).
  • Από Σελ. 195 έως Σελ.196 (εκτός από τη Δραστηριότητα 2).
  •  Σελ. 197 (μόνο την Δραστηριότητα 3).
  • Από Σελ. 200 έως Σελ. 202.

 Οι εισηγητές: Δημάδης Ηλίας, Μαγαλιού Καλλιόπη