ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ β? Γυμνασίου (Project) ? ΟΜΑΔΑ 3 (3ο τρίμηνο)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Πολιτισμού και Δραστηριοτήτων Τέχνης

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Οι μαθητές δημιουργούν το δικό τους Ψηφιακό Μουσείο (Digital Museum)»

ΟΜΑΔΑ 3 – 3ο τρίμηνο: Μητράκος Νικόλαος, Νάκος Παναγιώτης, Παπαβασιλείου Δημήτριος, Σταμούλης Γιώργος

ΘΕΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 3: »ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

Άρθρο: Μινωικός Πολιτισμός

Παρουσίαση: ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ