Προκήρυξη για μονοήμερη διδακτική επίσκεψη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μονοήμερη διδακτική επίσκεψη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ?Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος- Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

Προκήρυξη Μονοήμερης Εκδρομής