Δημιουργία logo – posters – Human Rights Club

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ » My Nationality is Human»  μαθητές του σχολείου μας δημιούργησαν λογότυπο για την «Ομάδα Προώθησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Human Rights Club»  που δημιουργήθηκε στο σχολείο μας. Επίσης δημιούργησαν  αφίσες με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μαθητών που αναρτήθηκαν στις αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου μας.

Η συντονίστρια του προγράμματος

Μαγαλιού Καλλιόπη(ΠΕ19)