Βιωματικές Δράσεις Γ? Γυμνασίου ? Β? Τρίμηνο

ΑΣΙΑ-Μνημεία-Παγκόσμιας-Κληρονομιάς Β΄Τρίμηνο Γ΄Τάξη

Μαθητές υποομάδας: ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΜΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΠΕΣΚΟΥ ΕΛΣΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη   (Π.Ε.Α.Α.).

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς».

Υπεύθυνη Καθηγήτρια:  Αποστόλου Μαριάννα (ΠΕ05)