ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

  ΦΥΣΙΚΗ  Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 Βιβλίο:  Η Φυσική με Πειράματα – Α΄ Γυμνασίου

Φύλλα Εργασίας:    1,     3,     4,     5,    6,    7,   10.

                                                                                          

  ΦΥΣΙΚΗ  Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Βιβλίο:   ΦΥΣΙΚΗ  -  Β΄ Γυμνασίου

Κεφάλαιο 1ο :  :     1.3 (περιληπτικά)

Κεφάλαιο 2ο :        2.2

Κεφάλαιο 3ο :         3.1,    3.2,    3.3,    3.4,    3.5,    3.6,    3.7

Κεφάλαιο 4ο :         4.1,    4.2

Κεφάλαιο 5ο :         5.1,    5.2,    5.3.

                                                                   Υπεύθυνη καθηγήτρια

                                                                      Μαυρομμάτη Ειρήνη