ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ – Β΄ – Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

  ΒΙΟΛΟΓΙΑ   Α΄  ΤΑΞΗ
Κεφάλαιο 1       σελίδες    21-29,  33

Κεφάλαιο 2       σελίδες    38-40  και  48-53
Κεφάλαιο 3.2    σελίδες    60-61
Κεφάλαιο 3.4    σελίδες    65-70
Κεφάλαιο 5.4    σελίδες    103,106,107,108,109
Κεφάλαιο 6        σελίδες    114
Κεφάλαιο 6.2    σελίδες     115-118                                          

                                                                                                           

  ΒΙΟΛΟΓΙΑ  Β΄ ΤΑΞΗ

Βιβλίο Α΄ Γυμνασίου : 
Κεφάλαιο 6.4   σελίδες   123, 126, 127,  ασκήσεις έως 131

Βιβλίο Β’ Γυμνασίου:
Κεφάλαιο 1        σελίδες   30-31
Κεφάλαιο 2.2     σελίδες   43-48  και   51-59
Κεφάλαιο 4.2     σελίδες   78-83
Κεφάλαιο 4.3     σελίδες   84-87

                                                                                                         

  ΒΙΟΛΟΓΙΑ  Γ΄ ΤΑΞΗ

Κεφάλαιο 1   σελίδες   18,  19,  20
Κεφάλαιο 5   σελίδες    96-115
Κεφάλαιο 6   σελίδες    119-122

                                                                       Υπεύθυνη καθηγήτρια

                                                                      Παπαευθυμίου Μαρία