Βιωματικές Δράσεις Γ? Γυμνασίου ? Γ? Τρίμηνο – Ομάδα 1

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη   (Π.Ε.Α.Α.).

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Απώλεια της Βιοποικιλότητας ? Ποικιλότητα Ειδών σε μια παραποτάμια περιοχή (Ληθαίος Ποταμός)».

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δημάδης Ηλίας (Πληροφορικής Α.Ε.Ι. ? ΠΕ19)

Μαθητές υποομάδας: Γιαννάκας Σωτήριος, Κυριάκου Στεφανία, Μάνου Σωτηρία, Πέσκου Έλσα

Παρουσίαση σε MS Powerpoint: Βιοποικιλότητα και αειφορία

Άρθρο σε Open Office Writer:  Βιοποικιλότητα