Βιωματικές Δράσεις Γ? Γυμνασίου ? Γ? Τρίμηνο ? Ομάδα 2

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη   (Π.Ε.Α.Α.).

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Απώλεια της Βιοποικιλότητας ? Ποικιλότητα Ειδών σε μια παραποτάμια περιοχή (Ληθαίος Ποταμός)».

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δημάδης Ηλίας (Πληροφορικής Α.Ε.Ι. ? ΠΕ19)

Μαθητές υποομάδας: Μπαταγιάννη Μαρία-Κωνσταντίνα, Κλουτσάρα Αλκμήνη, Πουμάνα Μάρθα, Παπαγεωργίου Ευσταθία-Ζωή

Άρθρο σε MS Word: Αειφορία – Βιοποικιλότητα – Ηθικοί Κανόνες

Παρουσίαση σε MS Powerpoint: Βιοποικιλότητα – Αειφορία