Βιωματικές Δράσεις Γ? Γυμνασίου ? Γ? Τρίμηνο

Παρουσίαση σε MS Powerpoint: ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Εργασία των μαθητών Κοκκώνη Χρήστου, Κωνσταντάκου Σωτηρίας, Σελιώνη Κωνσταντίνου, Ζάμπρα Ρεβέκκας, Ορέστη Ειρήνης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη   (Π.Ε.Α.Α.).

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς».

Υπεύθυνες Καθηγήτριες:  Παλάτου-Γιώτα Βασιλική (ΠΕ06) / Αποστόλου Μαριάννα (ΠΕ05)