ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

  ΦΥΣΙΚΗ  Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 Βιβλίο:  Η Φυσική με Πειράματα – Α΄ Γυμνασίου

Φύλλα Εργασίας:    1,     3,     4,     5,    6,    7,   10.

                                                                                          

  ΦΥΣΙΚΗ  Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Βιβλίο:   ΦΥΣΙΚΗ  -  Β΄ Γυμνασίου

Κεφάλαιο 1ο :  :     1.3 (περιληπτικά)

Κεφάλαιο 2ο :        2.2

Κεφάλαιο 3ο :         3.1,    3.2,    3.3,    3.4,    3.5,    3.6,    3.7

Κεφάλαιο 4ο :         4.1,    4.2

Κεφάλαιο 5ο :         5.1,    5.2,    5.3.

                                                                   Υπεύθυνη καθηγήτρια

                                                                      Μαυρομμάτη Ειρήνη

ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Τάξη Γ΄

Μάθημα : ΦΥΣΙΚΗ

Η ύλη για τις εξετάσεις Μαΐου ? Ιουνίου 2016 στο μάθημα της Φυσικής είναι η εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ

Σελίδες : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20(όχι ηλέκτρηση με επαγωγή), 22, 23, 24(όχι έλξη μεταξύ φορτισμένου και ουδέτερου σώματος), 25.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Σελίδες : 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42(όχι ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρικό κυκλωμα), 43(όχι προέλευση των ηλεκτρονίων σ? ένα κύκλωμα), 44, 45, 46(όχι ισχύει ο νόμος του Ωμ για κάθε δίπολο), 54, 55, 56.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 Σελίδες : 65, 66(όχι πειραματική μελέτη του φαινομένου Τζάουλ), 68(όχι ερμηνεία του φαινομένου Τζάουλ), 69, 70, 71, 79, 80, 81.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Σελίδες : 89, 90(όχι δύναμη στην απλή αρμονική ταλάντωση), 91, 92, 93.

Ο καθηγητής

Μούτος Θεόδωρος

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ODS και ISE

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ODS ΚΑΙ  ISE

 

Το 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων συμμετείχε   κατά τη σχολική χρονιά   2014-15   στα Ευρωπαϊκά  Προγράμματα   ODS (Open Discovery Space)  και  ISE (Inspiring Science  Education)  και αποτελεί έτσι μέλος της  ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής κοινότητας.

Τα προγράμματα ODS (http://www.opendiscoveryspace.eu) και ISE (http://www.inspiringscience.eu/  έχουν δημιουργήσει έναν ενιαίο διαδικτυακό εκπαιδευτικό χώρο, στην πλατφόρμα του οποίου φιλοξενούνται ήδη πάνω από ένα εκατομμύριο εκπαιδευτικά αντικείμενα, διδακτικά σενάρια και εργαλεία και έχουν σαν σκοπό την προώθηση της καινοτομίας στην εκπαίδευση και την αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.

Οι εκπαιδευτικοί  έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό (μαθησιακά σενάρια, μαθησιακές πηγές, υλικό κατάρτισης), δημιουργούν και δημοσιεύουν το δικό τους εκπαιδευτικό υλικό, μπορούν να συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς σε όλη την Ευρώπη, να  είναι μέλη εκπαιδευτικών κοινοτήτων.

Η συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα συνεχίζεται και για τη σχολική χρονιά 2015-16.

Η διεύθυνση του 3ου Γ/σίου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα είναι:  http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/3o-gymnasio-trikalon-667957

Η διεύθυνση της ομάδας σχολείων στην οποία ανήκει το 3ο Γ/σιο είναι:  http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/larisa-trikala-81-822218

Στις 25 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας συνάντηση του υπεύθυνου του προγράμματος κ. Σοφοκλή Σωτηρίου  με εκπαιδευτικούς των πιλοτικών σχολείων ISE σε Λάρισα και Τρίκαλα. Έγινε ενημέρωση για τις δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος για το 2015-16 και δόθηκαν οι Βεβαιώσεις των Σχολείων και των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα την προηγούμενη σχολική χρονιά. 

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2014-15

  ΦΥΣΙΚΗ  Α΄ ΤΑΞΗ

Φύλλα Εργασίας:   1,   2,   3,   4,   5,   10,   11.

 ΦΥΣΙΚΗ  Β΄ ΤΑΞΗ

Εισαγωγή :            1.3

Κεφάλαιο 3ο :         3.1,   3.2,   3.3,   3.4,   3.5,   3.6,   3.7

Κεφάλαιο 4ο :         4.1,   4.2

Κεφάλαιο 5ο :         5.1,   5.2,   5.3,   5.4,   5.5

Κεφάλαιο 6ο :         6.1.

 ΦΥΣΙΚΗ   Γ΄ ΤΑΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ

Σελίδες : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20(όχι ηλέκτριση με επαγωγή), 22, 23, 24(όχι έλξη μεταξύ φορτισμένου και ουδέτερου σώματος), 25(όχι ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Σελίδες : 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42(όχι ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρικό κύκλωμα), 43(όχι προέλευση των ηλεκτρονίων σ? ένα κύκλωμα), 44, 45, 46(όχι ισχύει ο νόμος του Ωμ για κάθε δίπολο), 54, 55, 56.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 Σελίδες : 65, 66(όχι πειραματική μελέτη του φαινομένου Τζάουλ), 68(όχι ερμηνεία του φαινομένου Τζάουλ), 69, 70, 71, 79, 80, 81.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Σελίδες : 89, 90(όχι δύναμη στην απλή αρμονική ταλάντωση), 91, 92, 93.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

Σελίδες : 104, 105, 106, 107, 108

 

 2.      ΧΗΜΕΙA

ΧΗΜΕΙΑ   Β΄ ΤΑΞΗ

Κεφάλαια:      1.2,    1.3,    2.2,    2.3,   2.4,   2.5,    2.6 – 2.6.1,     2.7,     2.9

 ΧΗΜΕΙΑ   Γ΄ ΤΑΞΗ

 Τα οξέα:    1,  1.1,  1.2,  1.3,  1.4,  1.5,  1.6

Ο περιοδικός πίνακας:   1,  1.1,  1.2,  1.3,  1.4

Ο άνθρακας:   4,  4.1,  4.2,  4.6

Οι υδρογονάνθρακες:   1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Πετρέλαιο ? Φυσικό αέριο ? Πετροχημικά:   2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

Η αιθανόλη:   3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3,6

3.     ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ   Α΄ ΤΑΞΗ

Κεφάλαιο    1ο:     Ενότητες      1.2,  1.3

Κεφάλαιο    2ο:     Ενότητες      2(Εισαγωγή),   2.1,   2.4

Κεφάλαιο    3ο:     Ενότητες      3.4

Κεφάλαιο    4ο:     Ενότητες      4.4

Κεφάλαιο    5ο:     Ενότητες      5.4

ΒΙΟΛΟΓΙΑ    Β΄ ΤΑΞΗ

Ενότητες:      2.2,   2.4,   4.2,   4.3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ    Γ΄ ΤΑΞΗ

Ενότητες:  1.2,   2.2,   2.3,   2.4,   4.2,   4.3,   5.1,    5.3,   5.5,   5.6,   6.2

4.            ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ   Α΄ ΤΑΞΗ

Ενότητα  Α΄:     Α1.1,    Α1.3

Ενότητα  Β΄:    Β2.1,     Β2.2,     Β4.2,     Β4.3,     Β4.4,     Β5.1

Ενότητα  Γ΄:     Γ1.1,     Γ1.2,     Γ1.4,      Γ1.5,     Γ1.6,     Γ2.1.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ   Β΄ ΤΑΞΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η  : Οι χάρτες

Μάθημα : 1, 2, 3, 4, 5.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η  : Το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης

Μάθημα : 12, 14, 15, 16, 17, 18(ονομαστικά τα όρη και οι πεδιάδες της Ελλάδας και ένα νομό όπου εκτείνονται, οικισμοί-ορισμός), 19, 21, 22, 23(ονομαστικά ποταμοί της Ελλάδας πηγές-εκβολές, ονομαστικά φυσικές και τεχνητές λίμνες και ένα νομό όπου βρίσκονται), 24.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η  : Οι κάτοικοι της Ευρώπης

 Μάθημα : 25, 26(θεσμικά όργανα και διαδικασία δημιουργίας ενός κοινοτικού νόμου), 30.

Οι καθηγητές

Μούτος Θεόδωρος –  Μαυρομμάτη Ειρήνη-  Παπαευθυμίου Μαρία

 

?ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ? ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ?

Την Πέμπτη 15 Μαΐου έγινε η τελική παρουσίαση του περιβαλλοντικού προγράμματος: «Ενέργεια και περιβάλλον. Εξοικονόμηση ενέργειας»,  στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Μαυρομμάτη Ειρήνη (ΠΕ04). Οι μαθητές παρουσίασαν σε ηλεκτρονική μορφή, με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα, την έρευνα που κάνανε για τις μορφές ενέργειας και τη χρήση τους σε σχέση με το περιβάλλον καθώς και τα  συμπεράσματα και τις προτάσεις τους με προσανατολισμό την εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον  τραγούδησαν ένα τραγούδι του οποίου τους στίχους έγραψαν οι μαθήτριες Αυγέρη Μαρία και Γκέκα Αλεξάνδρα και τη μουσική ο Αλέξης Κοτρώνης.

Δείτε εδώ το βίντεο του τραγουδιού που επιμελήθηκε ο Αλέξης Κοτρώνης, μαθητής του Β1.

Δείτε εδώ την τελική εργασία

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 3ου Γ/ΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Το σχολείο μας συμμετείχε και φέτος στην εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες, η οποία οργανώθηκε από το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) και την Σύμβουλο Φυσικών Επιστημών και πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014, στην αυλή του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων.

Μαθητές της Α΄και της Β΄ τάξης παρουσίασαν πειράματα και κατασκευές, σχετικά με την ύλη Φυσικής που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα παρακολούθησαν εργασίες μαθητών των άλλων σχολείων, εμπλουτίζοντας έτσι τις γνώσεις τους.

Από τους μαθητές του 3ου Γ/σίου παρουσιάστηκαν τα εξής:

Α΄ Τάξη

1). Ηλεκτρικοί κινητήρες

2). Ηλεκτρικό κύκλωμα – Βραχυκύκλωμα

3). Μπαταρία με λεμόνια, σε κύκλωμα με λαμπάκι LED που ανάβει.

4). Ηλιακός θερμοσίφωνας

5). Ζυγός σύγκρισης με ίσους βραχίονες

Β΄ Τάξη

1). Ανεμογεννήτριες ? Αιολική ενέργεια

2). Πειράματα που έκανε ο Αρχιμήδης, ώστε να ελέγξει αν το χρυσό στέμμα του βασιλιά Ιέρωνα Β΄ είχε νοθευτεί από κάποιο άλλο μέταλλο.

Για το στέμμα του πειράματος χρησιμοποιήθηκε πλαστελίνη αντί του χρυσού και κερί αντί του άλλου μετάλλου. (Άνωση)

 3). Ο δύτης του Καρτέσιου (Άνωση)

4). Το νερό ανεβαίνει στο αναποδογυρισμένο, πάνω από αναμμένο κερί, ποτήρι (Ατμοσφαιρική Πίεση).

5). Μεταφορά υγρού με τρύπιο μπουκάλι (Ατμοσφαιρική Πίεση).

6). Η κούπα του Πυθαγόρα – Απλό σιφώνι με καλαμάκι (Ατμοσφαιρική Πίεση).

7). Το νερό δεν χύνεται από το αναποδογυρισμένο ποτήρι (Ατμοσφαιρική Πίεση).

8). Αυτοκινητάκι – Πύραυλος (Νόμος Δράσης – Αντίδρασης).

9). Χόβερκραφτ ή Αερόστρωμνο ( Κίνηση με σχεδόν καθόλου τριβές). 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΚΦΕ 2013-14

 Η υπεύθυνη Καθηγήτρια

 Μαυρομμάτη Ειρήνη ΠΕ04 (Φυσικός)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 3ΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΦΕ N. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Το   σχολείο  μας  συμμετείχε  στην  εκδήλωση  του  ΕΚΦΕ (Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών)  Τρικάλων με τίτλο,  «Έκθεση Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Απριλίου 2013, στον χώρο του ΕΚΦΕ,  στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων.

Μαθητές της Β΄ τάξης παρουσίασαν πειράματα και απλές κατασκευές, σχετικά με την ύλη Φυσικής  Β΄  Γ/σίου, που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση ήταν για όλους μια πολύ ενδιαφέρουσα και ευχάριστη εμπειρία. Οι μαθητές αντιμετώπισαν  το μάθημα της Φυσικής, αλλά και όλων των Φυσικών Επιστημών,  από άλλη οπτική γωνία, με πιο  διασκεδαστικό  και ευχάριστο τρόπο, μέσα από απλά πειράματα.

Προσέγγισαν θεμελιώδεις έννοιες της φύσης με τη μαγεία του πειράματος, αποδεικνύοντας πόσο ευκολονόητες και ελκυστικές μπορούν να γίνουν οι Φυσικές Επιστήμες, καθώς είναι οι επιστήμες που έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητά μας και το περιβάλλον γύρω μας.

Oι μαθητές εργάστηκαν με ζήλο και παρουσίασαν τις εργασίες τους και  επιπλέον  είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν  με μαθητές άλλων σχολείων και να εμπλουτίσουν τις ιδέες και τις γνώσεις τους, παρακολουθώντας τις εργασίες. τους  Η εκδήλωση πράγματι άφησε σε όλους μας πολύ ωραίες εντυπώσεις.

                                                                         Η Υπεύθυνη Καθηγήτρια

Μαυρομμάτη Ειρήνη (ΠΕ04  Φυσικός)