Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας: “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2023 – 24 εκπονήθηκε στο σχολείο μας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας με τίτλο   “Επιχειρηματικότητα”   από μαθητές της Γ΄ τάξης του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων, με τους εκπαιδευτικούς   Αναγνώστου Χρήστο – ΠΕ03.50 (Μαθηματικό) (συντονιστή του προγράμματος), Κούτσικου Ιωάννα – ΠΕ02.50 (Φιλόλογο) και Τσαγκαδόπουλο Χαράλαμπο – ΠΕ03 ( Μαθηματικό). 

Δείτε την τελική παρουσίαση του προγράμματος:

Δείτε την απολογιστική έκθεση του προγράμματος: