ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ:               ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ:          ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ? ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ :

  •   Γεωγραφική Κατανομή Οργανισμών
  •   Τύποι Βλάστησης της Γης

Τμήματα:                           Α1  -  Α2 -  Α3
Σχολείο:                             3ο  Γ/σιο Τρικάλων
Σχολικό Έτος:                    2011-2012
Υπεύθυνη Καθηγήτρια:     Μαυρομμάτη Ειρήνη (ΠΕ04)

Δείτε την εργασία σε μορφή Word επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ