Ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα: «Χρήση Διαδραστικού Πίνακα στην εκπαιδευτική Διαδικασία

     Τη Δευτέρα 20 Μαρτίου διοργανώθηκε από τη Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων κ. Ιουλία Κανδήλα σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Τρικάλων επιμορφωτικό σεμινάριο  με θέμα «Ο διαδραστικός πίνακας στην εκπαιδευτική διαδικασία». 

     Ο κύριος σκοπός του σεμιναρίου ήταν να προσφερθεί στους εκπαιδευτικούς πολύπλευρη επιμόρφωση ώστε να γνωρίσουν την προσθετική αξία του διαδραστικού πίνακα και να γίνουν ικανοί να αξιοποιήσουν παιδαγωγικά το μέσο, τόσο στη διδασκαλία με τη χρήση αυτού, όσο και στην ανάπτυξη και προσαρμογή περιεχομένου διδασκαλίας.

Οι επιμέρους στόχοι αφορούσαν:

 •  στη γνωριμία των εκπαιδευτικών με τα βασικά χαρακτηριστικά του πίνακα
 • στην παιδαγωγική αξιοποίησης των εργαλείων και λειτουργιών του διαδραστικού πίνακα
 • στη δυνατότητα δημιουργίας περιεχομένου  με τα εργαλεία του πίνακα
 • στην περιγραφή τρόπων ενεργής συμμετοχής και αλληλεπίδρασης των μαθητών με το περιεχόμενο του μαθήματος
       Εισηγητές ήταν ο κ. Λεωνίδας Μποντίλας, Υπεύθυνος του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ. της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων και οι καθηγητές Πληροφορικής του σχολείου μας κ. Δημάδης Ηλίας (ΠΕ19) και Μαγαλιού Καλλιόπη (ΠΕ19).

Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μονοήμερη εκδρομή της Β΄ Γυμνασίου στην Καστοριά

Το 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων, έχοντας υπόψη την Υ.Α  33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/τ.Β΄/ 6-03-2017) με θέμα: «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις  μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής  στην Καστοριά, των μαθητών της Β΄  Τάξης του 3ου Γυμνασίου. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 28/04/2017. Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών θα είναι 64 με 3 συνοδούς καθηγητές και 1 αρχηγό. Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται:

 

 1. Μετακινήσεις? περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί
 2. Ασφάλιση ευθύνης μαθητών και συνοδών.
 3. Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα κατατίθενται στο σχολείο μας μέχρι την Τετάρτη 29/03/2017 ώρα 12:00.Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατίθεται απαραίτητα Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτετε ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ  ΚΑΣΤΟΡΙΑ  Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

   

  7.30                      Αναχώρηση από το σχολείο

  11.30                     Άφιξη στην Καστοριά με ενδιάμεση στάση περίπου 30?

  12.00-13.00           Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Καστοριάς

  13.00-15.00           Επίσκεψη στο Σπήλαιο του Δράκου και τη Μονή Παναγίας Μαυριώτισσας.

  15.00 -16.30          Φαγητό.

  16.30 -18.00          Περιήγηση στην πόλη της Καστοριάς

  18.00                     Αναχώρηση από Καστοριά.

  21.00                     Άφιξη στα Τρίκαλα.

Ο Δ/ντής του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων

Κων/νος Γκούτας  (ΠΕ11)

Η Παγκόσμια Ημέρα της Σταθεράς π

Το π (pi) είναι ένας άρρητος υπερβατικός αριθμός που ορίζεται σαν το πηλίκο του μήκους ενός κύκλου προς τη διάμετρό του. 

 

 


Διαβάστε εδώ ένα ενδιαφέρον άρθρο από τους μαθηματικούς του σχολείου μας Τσαγκαδόπουλο Χ. και Μπλούνα Κ.

Το 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων στη Λετονία με πρόγραμμα Erasmus+/ΚΑ2

Μια από τις δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ είναι οι στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης που αφορούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ σχολείων. Σ? αυτές τις  Στρατηγικές Συμπράξεις ενθαρρύνεται η συμμετοχή σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, ώστε μέσα από την αλληλεπίδραση σε επίπεδο δεξιοτήτων και εμπειριών οι συμμετέχοντες φορείς να αυξάνουν την ικανότητά τους για διεθνική συνεργασία και να παράγουν υψηλής ποιότητας καινοτόμα προϊόντα. Απώτερος στόχος των Στρατηγικών Συμπράξεων που υλοποιούνται με επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+ είναι να αποφέρουν θετικά αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν στις δραστηριότητες, αλλά και να επιφέρουν βελτιώσεις στα συστήματα και τις πολιτικές για την εκπαίδευση στην Ευρώπη. Continue reading

Ένας χρόνος Erasmus+ στο 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Ένας χρόνος Erasmus+ στο 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων.

Ολοκληρώνεται ο πρώτος χρόνος υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+/ΚΑ2 με τίτλο «My Nationality is HUMAN? («Η εθνικότητά μου είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ»)( https://mynationalityishuman.wordpress.com/), στο οποίο συμμετέχει το 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων ως εταίρος. Συντονιστικό σχολείο  είναι το ?Osnovno Uchilishte Hristo Smirnenski?, από το Haskovo της Βουλγαρίας. Επίσης,  συμμετέχουν  σχολεία από άλλες τρεις  ευρωπαϊκές  χώρες:  Ρουμανία, Λετονία και Ιταλία. Η διάρκειά του είναι διετής, 2015-2017 και επιχορηγείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών που αποτελεί την Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+.

Στόχος του προγράμματος είναι να προωθήσει τον ανθρωπισμό και την ανεκτικότητα στην καθημερινή ζωή των μαθητών μας. Μια από τις πιο σπουδαίες προτεραιότητες στη σημερινή σχολική πραγματικότητα πρέπει να είναι η προώθηση των ανθρωπίνων αξιών και δικαιωμάτων. Δεν έχει σημασία η εθνικότητα , το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, η φυλή ή η θρησκεία του καθενός  αλλά ότι όλοι είναι  άνθρωποι  με τα ίδια δικαιώματα. Η ανάπτυξη θετικών κοινωνικών δεξιοτήτων, ο αλληλοσεβασμός και το φιλικό κλίμα στο σχολείο επιτεύχθηκαν  μέσω των συνεργατικών δραστηριοτήτων μεταξύ των μαθητών μας στις διακρατικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν  αλλά και του διαμοιρασμού εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου υλοποίησης, εκτός από τις 3 διακρατικές συναντήσεις σε Βουλγαρία, Ιταλία και Ελλάδα (https://www.youtube.com/watch?v=KLcMePMCqt4&feature=youtu.be ) πραγματοποιήθηκαν πολλές δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν οι μαθητές από τα σχολεία όλων των συμμετεχουσών χωρών (http://3gym-trikal.tri.sch.gr/?cat=69).

 • Δημιουργία λογότυπου του προγράμματος.
 • «Μετρώντας την θερμοκρασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαθητών μας»-Απάντηση σε ερωτηματολόγια και επεξεργασία αυτών. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
 • Παρουσιάσεις τόσο των συμμετεχόντων σχολείων όσο και των πόλεων που εδρεύουν τα σχολεία.
 • Δημιουργία αφίσας για την γωνιά Erasmus+  στο σχολείο μας.
 • Δέντρο καλών πράξεων (?Pay it forward tree?)
 • «Μοιράσου την ιστορία σου». Καθημερινές ιστορίες από τη σχολική ζωή των μαθητών μας.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου με τις καλύτερες ιστορίες που συλλέχθηκαν από τους μαθητές των 5  συμμετεχουσών χωρών.
 • «Όλα σχετικά με τον εαυτό μου». Παρουσιάσεις σχετικά με τα ενδιαφέροντα των μαθητών μας.
 • Αφίσες με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παιδιών.
 • Παρουσιάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ενημερωτική ομιλία  την παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους μαθητές της ομάδας Erasmus  στην ολομέλεια της σχολικής κοινότητας.
 • Δημιουργία βίντεο για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Παρουσιάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
 • Αναπαράσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ζωγραφιές.
 • Θεατροπαιδαγωγική δράση  με θέμα το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Πολυπολιτισμικό ημερολόγιο με ήθη και έθιμα όλων των συμμετεχουσών χωρών.
 • Διαδραστικά μαθήματα για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και την προστασία από τον διαδικτυακό εκφοβισμό
 • Μαθήματα παραδοσιακών χορών.

Από το 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων συμμετείχαν μαθητές από την Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη. Μερικές από τις εντυπώσεις των μαθητών μας από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω:

  «Σε αυτές τις δραστηριότητες περάσαμε καταπληκτικά και μέσα από ενδιαφέροντα διαδραστικά παιχνίδια, κατανοήσαμε την αξία  της διαφορετικότητας , μάθαμε να εργαζόμαστε με ομαδικό πνεύμα  σε ευχάριστο κλίμα . Ήταν μια υπέροχη εμπειρία και είχαμε την ευκαιρία να την μοιραστούμε με τους συμμαθητές μας γεγονός που την έκανε ακόμα καλύτερη ?.»

Ναυσικά Κουγιούτα- Κάτια Κουτή

«?.είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στην Ιταλία όπου γνωρίσαμε πολλούς νέους και καταπληκτικούς ανθρώπους και κάναμε φιλίες που σίγουρα θα κρατήσουν για μια ζωή. Γνωρίσαμε νέες κουλτούρες και πολιτισμούς και νιώσαμε την αγάπη και τις αξίες της φιλοξενίας με τις οποίες μας αγκάλιασαν οι οικογένειες των παιδιών.»

Σήλια Μάνου

«?.Εκτός από την δική μας μετακίνηση στο εξωτερικό , φιλοξενήσαμε και εμείς παιδιά από τις συμμετέχοντες χώρες. Κατά την διάρκεια της διαμονής  τους στην Ελλάδα γνωρίσαμε μέρη τις περιοχής μας που δεν είχαμε προσέξει ποτέ καλά και δείξαμε τι σημαίνει ελληνική φιλοξενία. Νιώσαμε πανέμορφα και διασκεδάσαμε πολύ με τους παλιούς και νέους μας φίλους. Οι δύο αυτές βδομάδες ήταν γεμάτες με γέλιο, χαρούμενη διάθεση και μπορούν σίγουρα να θεωρηθούν οι καλύτερες μέρες της ζωής μας.»

Χρήστος Κοκκώνης

«Συνοψίζοντας, ήταν μια αξέχαστη και μαγευτική εμπειρία που θα μείνει για πάντα ανεξίτηλα γραμμένη στη μνήμη μας. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι γνωρίσαμε καινούριους ανθρώπους και συνειδητοποιήσαμε πως όλα τα παιδιά μοιάζουμε πάρα πολύ από όπου και αν προερχόμαστε, αφού μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες και τα ίδια ενδιαφέροντα»

Ηρώ Κωνσταντάκου

«?έμαθα πολλά νέα πράγματα κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς, καθώς ασχολήθηκα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με πολλά άλλα ενδιαφέρον θέματα που αφορούν την διαφορετικότητα και τα συναντούμε στην καθημερινότητά μας. Επίσης, γνώρισα καλύτερα τα παιδιά του σχολείου μου που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, τα οποία δεν είχα την ευκαιρία να γνωρίσω κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Μου δόθηκε η ευκαιρία να νιώσω πολλά συναισθήματα για τους ανθρώπους που γνώρισα και να μπω σε έναν άλλο κόσμο για λίγο καιρό, διαφορετικό από αυτόν στον οποίο ζούσα μέχρι τώρα. Ένιωσα αγαπητή προς τους άλλους ανθρώπους και έζησα μια μοναδική εμπειρία.

Συνεργάστηκα και ανέπτυξα φιλία με τα παιδιά των άλλων χωρών  και ένιωσα ότι είχα τα ίδια δικαιώματα με τους ανθρώπους που γνώρισα. Μοιράστηκα πολλά πράγματα με τους νέους μου φίλους και ανέπτυξα τις γνώσεις μου σε μεγάλο βαθμό.

Είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετείχα σε αυτό το πρόγραμμα και εύχομαι πολλά παιδιά στη ζωή τους να έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα τόσο εκπληκτικό πρόγραμμα.»

Χατζηγάκη Κατερίνα

Θεατροπαιδαγωγική δράση στα πλαίσια του προγράμματος erasmus+

Την Τετάρτη 9/3/2016 οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα erasmus+ για τα σχολικά έτη 2015-16 και 2016-17 με θέμα: «My Nationality is Human», είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια θεατροπαιδαγωγική δράση που πραγματοποιήθηκε στο σχολικό χώρο. Συντονίστρια της δράσης, στην οποία συμμετείχε ομάδα 20 μαθητών  από τη Β΄και Γ΄ Γυμνασίου, ήταν η  κ. Αντονέλλα Χήρα, ηθοποιός- εμψυχώτρια του Εργαστηρίου Θεατρικής Έκφρασης του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων και μέλος του Πανελληνίου Δικτύου για το θέατρο στην εκπαίδευση, μετά από πρόσκληση που δέχτηκε από την υπεύθυνη  του προγράμματος. 

Η δράση ξεκίνησε με παιχνίδια γνωριμίας και εμψύχωσης της ομάδας με τα οποία κατάφεραν οι μαθητές να δεθούν ως ομάδα και να διασκεδάσουν. Στη συνέχεια η εμψυχώτρια ζήτησε από τους μαθητές να αποδώσουν με εκφράσεις του προσώπου και του σώματος εικόνες συναισθημάτων που βιώνουν σε καταστάσεις της καθημερινότητάς τους (τεχνικές θεάτρου forum). Το αποτέλεσμα πραγματικά ήταν εντυπωσιακό διότι τους δόθηκε η ευκαιρία να εκφραστούν, κάτι που απ’ ότι φάνηκε το έχουν πραγματικά ανάγκη. Στο τέλος,  χωρίστηκαν σε ομάδες των 4-5 ατόμων και ανέλαβαν να παρουσιάσουν ένα θεατρικό δρώμενο χωρίς λόγια, για ένα από τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που θα επέλεγαν από την Οικουμενική Διακήρυξη του ΟΗΕ που τους διανεμήθηκε. Η δράση συνοδεύονταν από κατάλληλη μουσική και τα αποτελέσματα ήταν πραγματικά, εξαιρετικά.  Οι μαθητές μας μπόρεσαν στο λίγο χρόνο που τους διατέθηκε να απελευθερώσουν την ψυχοκινητική τους ενέργεια, να σκεφτούν κριτικά, να λειτουργήσουν ομαδικά και να επικοινωνήσουν μέσω της θεατρικής έκφρασης.

Συγχαρητήρια στους μαθητές μας που συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό   στη δράση και πολλές ευχαριστίες στην κ. Αντονέλλα Χήρα που ανταποκρίθηκε με τόση ευχαρίστηση, άμεσα και ανιδιοτελώς στην πρόσκλησή μας. Είναι αλήθεια πως ήταν και είναι  συμπαραστάτης μας  σε πολλές δράσεις του σχολείου μας και της ευχόμαστε να είναι πάντα δημιουργική και να έχει καλή δύναμη στο έργο της.

Η συντονίστρια του προγράμματος

Μαγαλιού Καλλιόπη

Καθηγήτρια Πληροφορικής

Δείτε εδώ τη δραματοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους μαθητές μας

Human Rights drama from Kalliopi Magaliou on Vimeo.

 

Το πείραμα του Ερατοσθένη στο 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Ένα από τα πιο διάσημα πειράματα του μεγάλου αλεξανδρινού μαθηματικού Ερατοσθένη από την Πριήνη πραγματοποιήθηκε στο 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων τη Δευτέρα 21/3/2016, το οποίο συμμετείχε στο πείραμα αυτό μαζί με εκατοντάδες  σχολεία της Ελλάδος και χιλιάδες σχολεία της Ευρώπης.

Το πείραμα αυτό πραγματοποιείται λόγω της εαρινής ισημερίας την ώρα (διαφορετική για κάθε τόπο) που ο Ήλιος βρίσκεται στο ζενίθ της τροχιάς του  για κάθε τόπο,  και υπολογίζει το μήκος της περιφέρειας της  Γης και την ακτίνα της .

Κατά τη διάρκεια του πειράματος με πολύ απλά εργαλεία (μία κατακόρυφη ράβδο και ένα μέτρο ) μετρούμε τη σκιά της ράβδου σε οριζόντιο έδαφος  και με πολύ απλές μαθηματικές γνώσεις (στοιχειώδη τριγωνομετρία) υπολογίζουμε τη γωνία που σχηματίζουν οι ακτίνες του ήλιου με την κατακόρυφη ράβδο. Στη συνέχεια, γνωρίζοντας είτε την απόσταση του σχολείου από τον Ισημερινό, (φύλλο εργασίας 1) είτε την αντίστοιχη γωνία που έχει μετρηθεί σε ένα  άλλο μακρινό σχολείο  και την απόσταση των δύο σχολείων, με απλές πράξεις (ανάλογα ποσά) (φύλλο εργασίας 2) υπολογίζεται το μήκος της περιφέρειας της Γης και στη συνέχεια η ακτίνα της.

Αν και την ώρα του πειράματος ο ήλιος μας τα χάλασε για λίγο (η αραιή συννεφιά έδινε μια ασάφεια ως προς  το ακριβές μήκος της σκιάς ) , το πείραμα σημείωσε επιτυχία και τα αποτελέσματα ήταν πολύ κοντά στις πραγματικές τιμές.  Πάνω απ? όλα μέτρησε το κέφι και η προθυμία των παιδιών και η διάθεσή τους για συνεργασία και αυτό βοήθησε να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια. Σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν με οποιοδήποτε τρόπο στο πείραμα  αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.

ΤΣΑΓΚΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                                                                                     ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Το 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων με πρόγραμμα Erasmus+/Δράση ΚΑ2 στη Βουλγαρία

 

Οι Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Σχολικής εκπαίδευσης στο πρόγραμμα Erasmus+ αφορούν την ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ σχολείων. Στις στρατηγικές συμπράξεις ενθαρρύνεται η συμμετοχή σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, ώστε μέσα από την αλληλεπίδραση σε επίπεδο δεξιοτήτων και εμπειριών οι συμμετέχοντες φορείς να αυξάνουν την ικανότητά τους για διεθνική συνεργασία και να παράγουν υψηλής ποιότητας καινοτόμα προϊόντα.  Απώτερος στόχος των Στρατηγικών Συμπράξεων που  υλοποιούνται  με επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+ είναι να αποφέρουν θετικά αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν στις δραστηριότητες, αλλά και να επιφέρουν βελτιώσεις στα συστήματα και τις πολιτικές για την εκπαίδευση στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό το 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+/Δράση ΚΑ2 Στρατηγικές  Συμπράξεις στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης  με τίτλο ?My Nationality is HUMAN? μαζί με σχολεία από τέσσερις άλλες ευρωπαϊκές  χώρες: Βουλγαρία, Ρουμανία, Λετονία και Ιταλία. Η διάρκειά του είναι διετής, 2015-2017. Στόχος του προγράμματος είναι να προωθήσει τον ανθρωπισμό και την ανεκτικότητα στην καθημερινή ζωή των μαθητών μας. Η ανάπτυξη θετικών κοινωνικών δεξιοτήτων, ο αλληλοσεβασμός και το φιλικό κλίμα στο σχολείο θα επιτευχθούν μέσω των κοινών συνεργατικών δραστηριοτήτων μεταξύ των μαθητών μας αλλά και του διαμοιρασμού εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ  των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 

Η πρώτη συνάντηση των εκπαιδευτικών αποστολών των συνεργαζόμενων σχολείων πραγματοποιήθηκε στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας, όπου βρίσκεται το συντονιστικό σχολείο της σύμπραξης, ?Osnovno Uchilishte Hristo Smirnenski?, από 23 έως 27 Νοεμβρίου 2015. 

Το πρόγραμμα της συνάντησης περιελάμβανε επίσκεψη στο σχολείο, όπου έγινε θερμή υποδοχή από τους μαθητές και το Διευθυντή του σχολείου. Μετά το καλωσόρισμα με ψωμί και μέλι από δυο μαθήτριες ντυμένες με παραδοσιακές φορεσιές, η ομάδα των  καθηγητών φιλοξενήθηκε στην αίθουσα φυσικών επιστημών  του σχολείου, όπου οι μαθητές παρουσίασαν παραδοσιακά τραγούδια και χορούς της Βουλγαρίας. Ο Διευθυντής του σχολείου χάρισε αναμνηστικές πλακέτες στους συντονιστές του προγράμματος και δέχτηκε δώρα από αυτούς. Στη  συνέχεια, έγινε μετάφραση  του τίτλου του προγράμματος σε όλες τις γλώσσες των συμμετεχόντων χωρών από τους επιμέρους συντονιστές και προφορική  ανακοίνωση αυτού  στους παρευρισκόμενους μαθητές και καθηγητές.  Ακολούθησε η επιλογή του  λογότυπου του  προγράμματος, ο οποίος αποτελεί  συνδυασμό των  λογότυπων που δημιούργησαν οι μαθητές από κάθε χώρα.  Μετά από τη  συνέντευξη τύπου στα ΜΜΕ για τους στόχους και τις επικείμενες δράσεις του προγράμματος από  τη συντονίστρια κ. Rada Matanova, καθηγήτρια αγγλικών,   έγινε  ξενάγηση στους χώρους του σχολείου και επίσκεψη σε τάξεις,   κατά την ώρα του μαθήματος. Επίσης, η αντιπροσωπεία των καθηγητών επισκέφτηκε το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου, καθώς και την αίθουσα  ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπου υπήρχε υλικό απ? όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα που έχει εκπονήσει το σχολείο. Η γωνιά του προγράμματος Erasmus+  με τα στοιχεία των συμμετεχόντων σχολείων και  εικόνες  από κάθε συμμετέχουσα χώρα  παρέχει τις σχετικές  πληροφορίες σ?  όποιον θέλει να ενημερωθεί.   Η συνάντηση συνεχίστηκε με παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας  «Θερμομετρώντας το σχολείο μας όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα» (http://3gym-trikal.tri.sch.gr/?p=6883) με παρουσιάσεις από όλους τους εταίρους και σύγκριση των αποτελεσμάτων. Το σχολείο μας ανέδειξε ένα ποσοστό 80% σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος, έγινε συζήτηση για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών  και τον προγραμματισμό των επόμενων συναντήσεων. 

Η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη στην επίσκεψη της Φιλιππούπολης, όπου η αποστολή ξεναγήθηκε στην παλιά πόλη με τα αρχοντικά εμπόρων και αστών του 19ου  αιώνα, καθώς και στο αρχαίο θέατρο της πόλης.  Η ομάδα ενημερώθηκε για την ιστορία της πόλης και έζησε στους σύγχρονους ρυθμούς της  αφού είχε την ευκαιρία να περιπλανηθεί στις πλατείες και τους πεζόδρομους της  πόλης. 

Την τρίτη ημέρα κάθε αντιπροσωπεία των εκπαιδευτικών παρουσίασε σε μαθητές και καθηγητές το δικό της σχολείο  και οι εργασίες συνεχίστηκαν με τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων στις οποίες  θα εμπλακούν οι μαθητές. αλλά και τον προσδιορισμό των μετακινήσεών τους. 

Στη συνέχεια, ακολούθησε ενημέρωση από τον Διευθυντή του σχολείου για το εκπαιδευτικό σύστημα της Βουλγαρίας και έγινε ιδιαίτερος λόγος σχετικά με την υιοθέτηση στολής για τους μαθητές και από τα άλλα σχολεία. Επιπλέον ο κ. Διευθυντής  μας παρουσίασε  τις γενικότερες κατευθύνσεις του σχολείου. 

Μετά από μια περιήγηση στο κέντρο της πόλης και στα σπουδαιότερα μνημεία της, τις αντιπροσωπείες υποδέχθηκε ο Δήμαρχος της πόλης .  Αφού έγινε ενημέρωσή του από τη συντονίστρια για τους στόχους του προγράμματος, ο κ. Δήμαρχος ευχήθηκε κάθε επιτυχία σε όλους, φόρεσε μαζί με τους υπόλοιπους  μπλουζάκι με τον τίτλο του προγράμματος και μαζί με όλους τους μαθητές χόρεψε σε μοντέρνους ρυθμούς,  στην είσοδο του Δημαρχείου, τραβώντας την προσοχή των κατοίκων του Χάσκοβο. Η συνέντευξη τύπου που δόθηκε  στα ΜΜΕ  τόσο από την κ. Rada Matanova στη βουλγαρική γλώσσα,   όσο και από την κ. Αβδουλά Μαρία στην  αγγλική, είχε σκοπό να κοινοποιήσει το βασικότερο στόχο αυτού του προγράμματος,  που είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές μας ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί αλλά ίσοι,  διότι είμαστε άνθρωποι με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

Το αποχαιρετιστήριο δείπνο έκλεισε με τούρτα γενεθλίων για το πρόγραμμα «My Nationality is HUMAN? που έκοψαν οι συντονιστές από όλες τις χώρες. 

Από το 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί: κα Μαγαλιού Καλλιόπη, καθηγήτρια  πληροφορικής, υποδιευθύντρια του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων καθώς και υπεύθυνη του προγράμματος, ο κος Τσαγκαδόπουλος Χαράλαμπος, καθηγητής μαθηματικών και η κα Αβδουλά Μαρία, καθηγήτρια αγγλικών. 

Για τις δράσεις του προγράμματος και τη γενικότερη ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε την αντίστοιχη ιστοσελίδα:http://mynationalityishuman.wordpress.com


Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ.

 

«Το Παιδί στον Κόσμο των Τροφίμων»

Άσε την τροφή να γίνει το φάρμακό σου και φάρμακο να γίνει η τροφή σου» Ιπποκράτης

 

 

 

Η.διατροφική εκπαίδευση θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στο σχολικό πρόγραμμα, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε αυτή τη γνώση όλα παιδιά. Είναι γνωστό ότι οι βασικές αρχές ισορροπημένης διατροφής και η εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή συμβάλλουν στην πλήρη σωματική, πνευματική και ψυχική ανάπτυξη του ατόμου και απομακρύνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης διάφορων χρόνιων ασθενειών.

Οι καλές διατροφικές συνήθειες στις μικρές ηλικίες θέτουν τις βάσεις για καλή υγεία, ενώ αντίθετα οι κακές συνήθειες διατροφής δημιουργούν προβλήματα στην υγεία και οδηγούν στην εμφάνιση  πολλών νοσημάτων όπως: διαβήτης, καρδιοπάθειες, υπέρταση, κ.ά. Η ισορροπημένη διατροφή και η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας βοηθά στη διατήρηση της υγείας, Η απόκτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών των μαθητών /μαθητριών πρέπει να αποτελεί πρωτεύον μέλημα κάθε αναπτυγμένης κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας ως παράλληλο στόχο τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, του Τμήματος Γεωπονίας, του ΑΠΘ διεξάγει, από το 2011, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Παιδί στον Κόσμο των Τροφίμων». Continue reading