Βιωματικές Δράσεις Α΄ Γυμνασίου (Project) ? ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ? Β? τρίμηνο

Συνταγές Βιωματική δράση Β΄Τρίμηνο

Θέμα:   «Μαθαίνω να διαχειρίζομαι τον ελεύθερο χρόνο μου»

Υπεύθυνη Καθηγήτρια:  Αποστόλου Μαριάννα (ΠΕ05)

Βιωματικές Δράσεις Α΄ Γυμνασίου (Project) ? ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ – Α’ τρίμηνο

Παραδοσιακά παιχνίδια – Βιωματική Δράση – Α΄Τρίμηνο

Θέμα:   «Μαθαίνω να διαχειρίζομαι τον ελεύθερο χρόνο μου»

Υπεύθυνη Καθηγήτρια:  Αποστόλου Μαριάννα (ΠΕ05)

Βιωματικές Δράσεις Γ΄ Γυμνασίου (Project) – Β΄ Τρίμηνο – Σ.Ε.Π

Θέμα:       «Επαγγέλματα που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα»

Υπεύθυνη Καθηγήτρια:   Πατραμάνη Ευαγγελία (ΠΕ05)

Εργασία 1ης Ομάδας:     ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ  

Εργασία 2ης Ομάδας:    ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ 

Εργασία 3ης Ομάδας:    ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 

Βιωματικές Δράσεις Γ? Γυμνασίου (Project) ? Β? Τρίμηνο ? Ομάδα 4

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη   (Π.Ε.Α.Α.).

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Απώλεια της Βιοποικιλότητας ? Ποικιλότητα Ειδών σε μια παραποτάμια περιοχή (Ληθαίος Ποταμός)».

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δημάδης Ηλίας (Πληροφορικής Α.Ε.Ι. ? ΠΕ19)

Μαθητές υποομάδας: Καψάλης Μιχαήλ, Μπαλατσούκας Χαράλαμπος, Παπαδόπουλος Σωτήριος, Σταμούλης Γιώργος.

Άρθρο σε MS Word: Βιοποικιλότητα και Αειφορία

Παρουσίαση σε MS Powerpoint: Βιοποικιλότητα στο Ληθαίο Ποταμό

Βιωματικές Δράσεις Γ? Γυμνασίου (Project) ? Β? Τρίμηνο ? Ομάδα 3

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη   (Π.Ε.Α.Α.).

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Απώλεια της Βιοποικιλότητας ? Ποικιλότητα Ειδών σε μια παραποτάμια περιοχή (Ληθαίος Ποταμός)».

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δημάδης Ηλίας (Πληροφορικής Α.Ε.Ι. ? ΠΕ19)

Μαθητές υποομάδας: Βενέτη Ευαγγελία, Λάζου Βασιλική, Πάνου Δάφνη, Παπαδημητρίου Ειρήνη-Χρυσοβαλάντου, Τσάρκου Μιγένα.

1ο Άρθρο σε MS Word: Αειφορία

2ο Άρθρο σε MS Word: Βιοποικιλότητα

3ο Άρθρο σε MS Word: Ληθαίος Ποταμός

Παρουσίαση σε MS PowerPoint: Φωτογραφίες του Ληθαίου Ποταμού

 

Βιωματικές Δράσεις Γ? Γυμνασίου (Project) ? Β? Τρίμηνο ? Ομάδα 2

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη   (Π.Ε.Α.Α.).

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Απώλεια της Βιοποικιλότητας ? Ποικιλότητα Ειδών σε μια παραποτάμια περιοχή (Ληθαίος Ποταμός)».

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δημάδης Ηλίας (Πληροφορικής Α.Ε.Ι. ? ΠΕ19)

Μαθητές υποομάδας: Μιχαηλίδου Μαρία, Μπλαντή Νικολέτα, Πίσσια Μαρία-Ευαγγελία.

Άρθρο σε MS Word: Project_Biodiversity

Παρουσίαση σε MS PowerPoint: Βιοποικιλότητα και Αειφορία

 

 

Βιωματικές Δράσεις Γ? Γυμνασίου (Project) ? Β? Τρίμηνο ? Ομάδα 1

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη   (Π.Ε.Α.Α.).

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Απώλεια της Βιοποικιλότητας ? Ποικιλότητα Ειδών σε μια παραποτάμια περιοχή (Ληθαίος Ποταμός)».

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δημάδης Ηλίας (Πληροφορικής Α.Ε.Ι. ? ΠΕ19)

Μαθητές υποομάδας: Αδάμου Αθανασία, Ευσταθίου Αναστασία-Νιόβη, Κουγιούτα Μαρία-Ναυσικά, Καραμπίνας Παντελής.

Άρθρο σε MS Word: Βιοποικιλότητα

1η Παρουσίαση σε MS PowerPoint: Εικόνες από το Οικοσύστημα του Ληθαίου Ποταμού

2η Παρουσίαση σε MS PowerPoint: Περιβάλλον και Εκπάιδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Βιωματικές Δράσεις Γ? Γυμνασίου (Project) ? Β? Τρίμηνο ? Π.Ε.Α.Α.

Φωτογράφιση των «ανθρώπινων παρεμβάσεων» στην κοίτη του Ληθαίου ποταμού όπως αυτός διέρχεται από το αστικό περιβάλλον της πόλης των Τρικάλων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη   (Π.Ε.Α.Α.).

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Απώλεια της Βιοποικιλότητας ? Ποικιλότητα Ειδών σε μια παραποτάμια περιοχή (Ληθαίος Ποταμός)».